Werkwoorden in de "passé composé"


Let op!
Mormaal werken we in Grammairix© met drie niveau's, oplopend in moeilijkheidsgraad. De oefeningen met de 'passé composé' zijn iets anders van opzet. De gebruikelijke onderverdeling is hierdoor komen te vervallen.

  • uitleg over de 'passé composé'
  • klik hier voor uitleg!
  • het volt. deelwoord van werkw. op -er en 'avoir' / 'être'
  • oefening 2
  • passé composé of 'présent' (F-N)
  • oefening 3
  • zelf de passé composé maken!
  • oefening 4
  • de uitgangen van het volt. deelwoord --> alleen VH!
  • oefening 5